Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Štěpánka Kecková

statutární zástupce
Tel: 412 582 602, 724 092 351     68zo477_VX~nT6bl85pJ

Mgr. Hana Koubková

vedoucí sociální pracovnice
Tel: 731 646 927     WsLv5f94ZhzIQOQ938Es-ZbaX.EoTW7r

Mgr. Jan Kučera

manažer rozvoje a investic
Tel: 417 770 092, 605 456 576     58Ah1e7_~8m%C-~l-frBZ194YanBZd54Ys

Bc. Ondřej Karták

vedoucí sociální práce
Tel: 720 995 180     -9pk4ca7TiBBR2d7VX~mYZhaa8Go6-~905pJ

Bc. Anna Kasincová

vedoucí služby Azylový dům Jonáš
Tel: 608 919 271     68Fs41enW7c-T3icWevzRW7%WkvDRW7r

Bc. Tereza Kočová

sociální pracovník domova pro seniory
Tel: 493 571 156, 724 548 659     %hpsR-daVX~C50el68kmYZhaa8kmb

Ivana Kupcová

mzdová účetní
Tel: 493 571 156, 727 817 752     4onxRWam_-BFRYUS%hoy-954YanBZd54Ys

Lucie Kratochvílová

pracovník v sociálních službách
Tel: 776 101 103     W_nqR%96LTprRb~lWmrz277_T-M

Mgr. Vendula Krištofová

vedoucí Domu Samaritán
Tel: 731 402 480     6kvC-~-gc8m%C1.7~bGk_cjaT-M

Bc. Lucie Kupcová

vedoucí sociálně terapeutické dílny
Tel: 773 779 211     6nCm5f5477c-T65j4mnfT3icW3xk33daY.kmb

Bc. Irina Kalinina

pomoc příchozím z Ukrajiny
Tel: 605 540 300     4kvxRWa77bAs4Z4WHeGwO1.7~bGkO1p

Kateřina Kutzlerová

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 129 760     68Go87d7TdnCR-enW7c-T65j4mnv5fek4-rhTj

František Kopa

správce webových stránek, PR, technický pracovník
Tel: 731 623 868     6hCkQOQ938Es-Zkkabkmb

Veronika Krištofová

koordinátorka pro dobrovolníky a Tříkrálovou sbírku
Tel: 416 531 361, 734 435 168     c.Ey47a7TdEs9de.-onjGKbl85prRb~lW5pJ

Martina Kronová

účetní
Tel: 416 531 376, 734 393 365     88EDZ.546kBx5f56LTyD3W7%WkvDRW7r

Mgr. Eva Konečná, DiS.

vrchní sestra domácího hospicu
Tel: 737 718 338     ZhzkT7.g%ivmQOQ938Es-Z090lxkM95e0gvmVW7r

Helena Karalová

vedoucí hospodyně

Iva Kitzlerová

zdravotní sestra
Tel: 731 402 506    

Kristýna Karalová

pracovník v sociálních službách služby Klub Ambrela
Tel: 733 160 911     WfoBV-56LTprRb~lWlyE1.enT-M

Roxana Kovačová

terénní komunitní pracovník, Babinec
Tel: 734 799 080     6hzE47jf4iEkT34WH-uk87j7%eHu4~l4Ys