Adresář

Ing. Jana Zábranská Halbhuberová

koordinátorka sociálně aktivizačních služeb Kašperské Hory
Tel: 731 669 950     58AkO65dXaHlVbenW7c-9eiaY.kmYZhaa8kmb

Mgr. Dagmar Zadinová

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 605 597 231     Z8twRb2rW_vx5f56LTMnRb2938Es-Z29g

Mgr. Pavla Zahrádková, DiS.

koordinátor terénních služeb
Tel: 731 688 078, 731 680 347     _8IvRWp73knn1~l7VX~EYb5-4lGoO1.7~bGkO1p

Jana Zahradníková

pečovatelka
Tel: 731 140 089    

Mgr. Lenka Zahradníková

zástupkyně ředitelky, vedoucí sekce pobytových a ambulantních služeb pro seniory
Tel: 731 520 068, 558 736 910     7.AuRWp73knn47agc8m%C19k6rGo97d4YanBZd54Ys

Petra Zahradníková

statutární zástupkyně, zástupkyně ředitelky, ekonomka
Tel: 731 604 699     _.GBRWp73knn47agc8m%C%edTaxhTZhaa8FhTj

Mgr. Adéla Zachová

sociální pracovník, poradce rané péče

P. Ing. Mgr. Jan Zachoval, CSc.

nemocniční kaplan
Tel: 731 428 336    

Bc. Nina Zajícová

sociální pracovník
Tel: 733 160 911     g8wsT~l7VX~mYZhaa8Fv_9dgc5pJ

Mgr. Klára Zalabáková

vedoucí a sociální pracovnice
Tel: 735 793 105     6enBRWp778ok1~l7VX~r5-9k-okmYZhaa8kmb

Mgr. Petra Zálešáková

vedoucí Pečovatelské služby
Tel: 518 612 765, 776 049 439, 518 620 302     _.GBRWp77.Fk1~l7VX~ua8enT-uk87j7T-M

Mgr. Martin Zamazal

vedoucí humanitárního oddělení
Tel: 581 115 215     88EDZ.2rWfnJR-4WH8pr5W7%WkvDRW7r

Barbora Zangeová, DiS.

vedoucí provozně- technického úseku
Tel: 737 914 630     X8El5b54g8AqV~l7VX~B1W.cT-nBZd5kT-M

Mgr. Dagmar Zaoralová

zdravotní sestra
Tel: 736 529 372