Adresář

Mgr. Vladimír Učeň

sociální pracovník- koordinátor pobočky Žďár nad Sázavou
Tel: 777 755 659     cennZ_~jTnpo4YUSg_nBO1.7~bGkO1p

Mgr. Zuzana Učňová

Vedoucí NZDM Klub Čas
Tel: 739 247 942     gnMk4Z2mYgBFRYUSabFx5f2938Es-Z29g

Mgr. Petra Udržalová

sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem sv. Luisy
Tel: 732 177 959     _.GBRWk-~snv5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ

Václav Uhlíř

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 737 886 274     c8pvRf2m3evBQOQb0lrxZ92938Es-Z29g

Bc. Drahomíra Uhlířová

sociální pracovnice Třebechovice p. Orebem
Tel: 775 872 435, 495 592 283     Zknr5_~jW5Hr27hgc8m%C1.7~bGkY929g

Mgr. Jarmila Uhlířová, DiS.

sociální pracovník - Domov svaté Agáty Břeclav
Tel: 519 331 455, 605 233 401     58EwZ-54bays8~l7VX~l837dWokmYZhaa8kmb

Mgr. Lenka Uhráková

sociální pracovnice pečovatelské služby
Tel: 605 231 780    

Olga Ulrichová

pracovník v sociálních službách
Tel: 775 713 300     beEsT6enW7c-T65j4mnf3~ilT-M

Josef Urban

vedoucí provozu Hospic Červený Kostelec, správa Oblastní charity ČK
Tel: 491 610 444     bkok4YUS3hFzZ129g

Petr Urban

referent správy majetku
Tel: 417 770 025, 739 698 227     _.GBOeh8Wgm%C-~l-frBZ194YanBZd54Ys

Petr Urban

manažer kanceláře ředitelky
Tel: 739 698 227, 416 735 606     _.GBOeh8Wgm%C-jeT-uk87j7T-M

Petra Urban Šírková

pracovník v sociálních službách AD
Tel: 731 129 760     _.GBRWkjX8ACZbagc8m%C1.7~bGk2~lg%bpoO1p

Michal Urbanec

technický pracovník, charitní taxi