Adresář

Anna Táborská

Pracovník v sociálních službách
Tel: 730 544 823     a8oy8ca7VX~xRc9.WkAy9d29g

Marie Táborská

asistentka finančního oddělení
Tel: 296 243 330, 603 874 744     88EsVWj7XhEC1Z4WH-uk87j7T-M

Mgr. Šárka Tauchmanová

klíčová pracovnice
Tel: 491 616 381, 605 202 590     6eHl1~4WH-uk87j7Zdkmb

Lenka Tejkalová

pracovník sociálních služeb

Bc. Marie Teplá

vedoucí služby rané péče, sociální pracovnice aktivizační služby
Tel: 731 598 867     88EsVWj__enjGKa%TaxhTZhaa8FhTj

Ivo Tesař

pracovník v sociálních službách

Bc. Eliška Tesařová

pracovník v prorodinných službách – konzultant
Tel: 775 613 622     Y.AD8ecjbmujGKjj09vmO1.7~bGkO1p

Jitka Těšíková

osobní asistentka

Bc. Barbora Tětková

sociální pracovnice
Tel: 731 146 740     X8El5b54a.Gu5f56LTGBV0efT-uk87j7T-M

Bc. Petra Thiemlová, DiS.

managerka sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení, vedoucí střediska
Tel: 553 623 171, 607 985 622     aavo3-enW7c-T65j4mny6Zl7T-M

Alena Tibitanzlová

pracovník v sociálních službách služby Bary Ambrela
Tel: 734 799 081     X8EIR_6j0enjGK7%WkvDRcbm6gBFO1p

Mgr. Michaela Tichá

vedoucí oddělení fundraisingu a komunikace, projektová manažerka
Tel: 777 300 609     8bprR3b7TmvmYZ4WHkntYb5-T-uk87j7T-M