Adresář

Ing. Martin Damborský

asistent ředitele, personalista
Tel: 583 412 587, 736 509 477     _.EC5.5d9bm%C1.7~bGkbZ6j0akmb

Mgr. Dagmar Dančevská, DiS.

vedoucí střediska, sociální pracovník
Tel: 733 676 671     Z8twRb2-Wgpo.ca7VX~mYZhaa8swO1p

Mgr. Eva DANIELOVÁ

vedoucí služby, sociální pracovnice
Tel: 605 234 965     0onhUZda0eBFRYUSgevxO1.7~bGkO1p

Mgr. Eva DANIELOVÁ

pastorační asistentka
Tel: 605 234 965     _8FD5b5907c-b-~fT-uk87j7T-M

Eva Daňková

pracovník v sociálních službách, středisko Bučovice
Tel: 737 234 084    

Martina Daňková

pečovatelka/ zdravotní sestra - Charitní domov Mendryka

Tomáš Darebník

koordinátor potravinové pomoci a věcných darů
Tel: 731 643 093     ahzk9W87~.oxZ94WH9Ex5W7%WkvDRW7r

Mgr. Oksana Dash

Pracovník v sociálních službách
Tel: 770 171 990     -_nCYYUSYanBZd528hFDO1p

Bc. Dalibor Dávid

ředitel
Tel: 732 955 685     ~.qs-3b6LTCs93a4YanBZd54Ys

DiS. Aneta Davidová

sociální pracovnice
Tel: 737 918 165     WgrDRW87cbqy.Z4WHlGBRjdaY.kmYZhaa8kmb

Bc. Jarmila Davidová, DiS.

Vedoucí sociálních služeb
Tel: 734 362 541     58EwZ-54Z8IsU~l7VX~C__f_~dkmYZhaa8kmb

Lucie Dávidová, Mgr.

sociální pracovnice Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Tel: 383 327 459, 773 979 004     7npsVW87cbqy.Z4WHlGBR9ef4-rhT65j4mnhTj

Petra Davidová

pracovnice v přímé péči
Tel: 734 435 124    

Milan Deči

pracovník sociálně aktivizačních služeb Startér Česká Lípa
Tel: 774 420 855     Z.psQOQ90lxk27f7T-uk87j7T-M

Andrea Dědová, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 721 651 334    

Mgr. Lenka Dejmková

vedoucí Domova sv. Aloise
Tel: 377 310 411, 731 610 146     7.AuRW8_5fxy.Z4WHfpr6W7%WkvDRW7r

Bc. Karolína Dejmlová

sociální pracovník
Tel: 605 220 801     68Ey27d7T_rt3-enW7c-T65j4mnv5fek4-rhTj

Lenka Deňová

pracovník v sociálních službách služby Ambrela pro rodinu
Tel: 605 148 212     %8FjGK7%WkvDRcbm6gBFO1p