Adresář

Dílny Panny Marie Pomocné

Tel.: 730 543 976
Osvoboditelů 1068/18, Lovosice, 410 02
Vedoucí služby: Bc. Petra Buriánková - vedoucí služby
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
Fakultativní služby: NE

Forma poskytované služby: Ambulantní služba
Kapacita při práci s jednotlivcem: 2, při práci se skupinou: 10

Zařízení není bezbariérové

Letáček služby ke stažení

Služba zahrnuje následující základní činnosti:

 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností,
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy a pitný režim nebo pomoc při zajištění stravy,
 • základní sociální poradenství.

Náplň služby

STD je ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném, ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.“ (zákon č. 108/2006 Sb.).

STD Lovosice poskytuje služby s následujícím obsahem:

Praktické činnosti

aktivity vedoucí k posilování hrubé a jemné motoriky

 • nácviky vaření
 • výroba zvonkoher
 • výroba svíček

Terapeuticko-relaxační činnosti

 • muzikoterapie – za použití hudebních nástrojů
 • arteterapie – za použití výtvarných prostředků
 • filmové pátky – promítání na plátno (plátno i projektor již součástí majetku FCHL)      
 • společné čtení s terapeutickými prvky

Aktivizační činnosti:

 • orientace v dopr. prostředcích, orientace v jízdních řádech
 • nácviky společenské etikety – (např. oblékání, stolování)
 • přednášky bezpečnosti, zdraví, hygiena, osobní práva
 • orientace ve svých právech a povinnostech
 • posilování návyků k možnosti uplatnění se na trhu práce (dodržení času na přestávku, reálné nácviky prací možného uplatnění na trhu práce – úklidové práce, pomocné práce atd.)
 • práce v dílnách: zácvik v některých rukodělných aktivitách
 • nabídky denních aktivit k udržení a rozvoji osobnosti: diskuze, práce s PC, apod.,
 • nácvik sebe obslužných činností,
 • osobnostní rozvoj,

Služba je realizována za podpory Ústeckého kraje

podpořil UK

Organizace

Seznam lidí

Alena Maternová - sociální pracovník
Bc. Petra Buriánková - vedoucí služby
Petra Kulvajtová - pracovník v sociálních službách
Kateřina Slabochová - pracovník v sociálních službách