Adresář

Dětská skupina Světluška

Tel.: 737 896 534
Poláčkova 2, Ústí nad Labem, 400 11
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Dětská skupina Světluška - pracovník sociálních služeb