Adresář

Denní stacionář

Tel.: 730 808 804, 731 402 430
Dominikánské náměstí 92/1, Litoměřice, 412 01
Vedoucí služby: Mgr. Lydie Hrdličková - vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby:

Pro klienty denního stacionáře můžeme zprostředkovat pedikúru a kadeřnické služby.

Denní stacionář mohou klienti využívat operativně dle potřeby, tzn. že si mohou vybrat dny v týdnu i délku pobytu v něm. Mohou si nasmlouvat stravování jak celodenní, tak polodenní.

Seznam lidí

Mgr. Lydie Hrdličková - vedoucí a sociální pracovník
Bc. Tereza Voráčková - sociální pracovník
Zdeňka Jandová - vrchní sestra
Soňa Paterová - aktivizační pracovník