Adresář

Charitní pečovatelská služba Chomutov

Tel.: 733 593 643
Březenecká 4804, Chomutov, 430 04
Vedoucí služby: Bc. Pavla Smilov, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí