Adresář

Azylový dům Samaritán

Tel.: 475 601 805
Štefánikova 1, Ústí nad Labem, 400 01
Vedoucí služby: Mgr. Vendula Krištofová - vedoucí Domu Samaritán
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

 

Poslání Azylového domu Samaritán:

Posláním Azylového domu Samaritán v Ústí nad Labem je nabídnout osobám bez přístřeší pomoc při řešení jejich obtížné životní situace. Služba poskytuje sociální poradenství a přechodné ubytování pro muže a ženy. Každému, kdo naši službu vyhledá, nabídneme prostor pro načerpání nových sil a podporu na základě individuálního přístupu.

Cíle Azylového domu Samaritán:

 

 • Zajištění základních životních potřeb - bezpečí, teplo, strava, osobní hygiena a ošacení.
 • Snížení sociálních rizik prostřednictvím sociálního poradenství.
 • Snaha o začlenění uživatelů do společnosti.
 • Podpora uživatelů k samostatnému řešení obtížných životních situací.
 • Poskytnutí zázemí k řešení negativních dopadů souvisejících se ztrátou přístřeší.
 • Motivace a podpora uživatelů ke vstupu či návratu uživatelů na trh práce.
 • Pomoc při získání samostatného bydlení uživatelů.
 • Vytváření podmínek ke zlepšení zdravotního stavu uživatelů.
 • Podpora k obnovení či upevnění rodinných vztahů.
 • Podpora k řešení finanční situace uživatelů.
 • Podpora a motivace uživatelů k řešení jejich životní situace.

       

Principy Azylového domu Samaritán:

Respektování ztráty domova, způsobu života a porozumění uživatelům je základní hodnotou naší služby. Všichni zaměstnanci Azylového domu Samaritán poskytují uživatelům podporu a ochranu v obtížné životní situaci. Azylový dům Samaritán nabízí důvěru, důstojnost a bezpečný prostor pro načerpání nových sil.

Komu je služba určena:

Azylový dům Samaritán poskytuje služby mužůma ženám bez přístřeší.Služby poskytujeme těmto osobám:

 • ve věku od 18 let
 • fyzicky soběstačným
 • mající platný průkaz totožnosti
 • s potvrzenou zdravotní způsobilostí k poskytnutí sociální pobytové služby dle Zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách

Časový rozvrh a kapacita služby:

Azylový dům Samaritán má kapacitu 40 osob 28 mužů, 12 žen) a jeho činnost je zajištěna nepřetržitě.

Seznam lidí

Mgr. Vendula Krištofová - vedoucí Domu Samaritán
Bc. Lucie Černocká - sociální pracovnice
Petra Horváthová - pracovník v sociálních službách