Adresář

Azylový dům pro matky s dětmi Agapé

Tel.: 776 101 103
Husitská 78, Krupka, 417 41
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

 

Poslání:

Základním posláním AD Agapé 1, je poskytnout přechodné ubytování matkám s dětmi, které nemají vlastní domov, nebo tento domov nemohou či z vážných důvodů nechtějí užívat. Podpůrnými činnostmi usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti a vedeme je k tomu, aby se dokázaly zapojit zpět do společnosti.

Hlavní cíl služby:

Náš cíl je integrace ubytovaných uživatelek  do běžného života, pomoc se získáním potřebných kompetencí, návyků a dovedností, které potřebují k tomu, aby převzali plnou odpovědnost za svůj život.

Cílová skupina:

  • matky s nezaopatřenými dětmi do 26 let
  • těhotné ženy starší 18 let, které jsou v situaci spojené s akutní ztrátou bydlení

Provozní doba: 

Sociální služba je poskytována nepřetržitě. 

Cena:

Cena za poskytnutí ubytování je stanovena vyhláškou č. 505/2006 a činí 120,- Kč za matku/den a 80,- Kč za dítě/den. 

Sponzoři sociální služby: 

MPSV

mpsv_logo

Krajský úřad Ústeckého kraje

logo UL

Město Krupka

Město Krupka

Město Teplice

Město Teplice

Azylový dům je spolufinancován Evropskou unii

Plakát A3

 

 

 
 

 

 
 

 

Organizace

Seznam lidí

PhDr. Vlasta Bečková - speciální pedagog
Drahomíra Butalová - pracovník v sociálních službách
Petra Očková - pracovník v sociálních službách
Roman Hnilička - správce domu
Lucie Kratochvílová - pracovník v sociálních službách
Bc. Klára Kabátová, DiS. - sociální pracovník