Adresář

Azylový dům Jonáš Česká Lípa

Tel.: 608 314 385
Dubická 2189, Česká Lípa, 470 01
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby:

konzultace s psychologem a právníkem, praní prádla ad.

Seznam lidí

Bc. Anna Kasincová - vedoucí služby Azylový dům Jonáš
Bc. Petra Blažková - sociální pracovnice služby Azylový dům Jonáš v České Lípě