Adresář

"Asistenční služba pro rodiny s dětmi"

Tel.: 412 384 744
Sukova 1055/24, Rumburk, 408 01
Vedoucí služby: Martina Škodová, DiS. - Sociální pracovník
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Služba je registrována pod ID č. 6349343 v Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Poslání

Asistenční služba pro rodiny s dětmi, prostřednictví terénní práce v přirozeném prostředí příjemce služby, kontaktní práce a doprovázení, poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi nacházejících se v tíživých životních situacích, které  nemohou samy zvládnout a chtějí je zlepšit tak, aby se z nich staly samostatné rodiny, které naplňují své potřeby.

Cíl služby

Cílem Asistenční služby pro rodiny s dětmi je vytvářet příležitosti, které umožní lidem v nepříznivé sociální situaci přístup ke všem službám poskytovaným veřejností, možnost žít ve vlastním domácím prostředí, mít smysluplné vztahy s rodinou a dalšími lidmi, chodit do práce a do školy apod.

 • Posilovat sociální dovednosti (celé rodiny) v přirozeném prostředí  (naučit rodinu samostatnosti, aby se o sebe dokázala postarat sama)
 • Motivovat k aktivitě (Rodině poskytovat asistenci při nácviku sociálních dovedností a motivovat ji tak, aby sama dokázala prolomit svůj sociální handicap)
 • Respektovat autonomii rodin a odkrývat jejich vnitřní zdroje a silné stránky

Konkrétní měřitelné cíle na rok 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020      

Cílová skupina

Cílovou skupinou, tj. okruh osob, kterým je služba určena, jsou rodiny s dítětem/dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.Věková struktura: Rodiče (pěstouni,..) bez omezení věku s dítětem/dětmi do 18 let.

Leták služby ke stažení zde.

Provozní řád služby ke stažení zde.

Nepříznivou situací MŮŽE být:

Služba poskytuje základní činnosti cílové skupině, která potřebuje podporu při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, a jsou to zejména tyto rodiny:

 • Rodiny neúplné (není jeden z rodičů-rozvod, úmrtí, bez partnera apod.)
 • Mladí rodiče 
 • Pečující osoby jsou prarodiče dítěte 
 • Rodiče závislí na návykových látkách a gamblerství 
 • Rodiče s handicapem 
 • Rodiny ze soudním dohledem 
 • Rodina s bytovými problémy 
 • Rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách

V mnoha bodech se problémy rodiny mohou prolínat (např. zadluženost s nezaměstnaností, negramotnost se záškoláctvím,…). Souhrnně lze říci, že je služba poskytována rodině s dítětem/dětmi, u kterých existují rizika ohrožení jejich vývoje a, nebo je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.

Místní vymezení cílové skupiny - též místo poskytování služby:

Rodina, která žije v ORP Rumburk (Rumburk, Jiříkov, Krásná Lípa, Šluknov, Velký Šenov, Dolní Poustevna, Doubice, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Staré Křečany, Vilémov) a v ORP Varnsdorf (Varnsdorf, Jiřetín pod Jedlovou, Dolní Podluží, Horní Podluží, Rybniště, Chřibská).

Zásady služby

 • zásada podpory v nezávislosti
 • zásada respektování práv a rovného zacházení
 • zásada ochrany soukromí
 • zásada individuálního přístupu
 • zásada profesionálního přístupu

Poskytované sociální služby

Asistenční služba pro rodiny s dětmi je poskytována pracovníky formou:

 • terénní – návštěvou pracovníka/ce v přirozeném sociálním prostředí uživatele,
 • ambulantní – návštěvou uživatele v kanceláři služby

a nabízí tyto základní činnosti:

1.    Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost s dětmi, s dospělými
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

2.    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Např. doprovod do školy, k lékaři, na úřady nebo pořádání společných akcí pro rodiny i veřejnost,..
 • Vést rodinu k tomu, aby dokázala samostatně využívat přirozené zdroje ve svém okolí (úřady a instituce, kult.zařízení, sportoviště a další) a informovat je o nich

3.    Sociálně terapeutické služby

 • pomoc při vyplnění formuláře, nebo jen dohled při vyplňování, případně jeho kontrola,..
 • komunikativní dovednosti

4.    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. sociální dávky, splátkový kalendář, osobní doklady, úřední dopisy-soud,..)
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících další začleňování osob (např. podpora při návratu dítěte z ústavní či jiné péče-podpora při začleňování)

Provozní doba služby

Služba je pro vás otevřena v níže uvedených provozních hodinách. Přechodné změny jsou vždy včas uvedeny v rubrice Aktuálně nebo na nástěnce u vchodu do organizace. 

 

AMBULANTNÍ FORMA

V tyto hodiny jsou klientům k dispozici pracovníci služby v sídle organizace

TERÉNNÍ FORMA

Jednání s pracovníkem je  nutné si s ním předem domluvit

Pondělí jen terénní forma 8,00 - 11,30 a 12,00 - 16,30 hodin
Úterý 12,00 - 16,30 hodin 8,00 - 11,30 hodin
Středa jen terénní forma 8,00 - 11,30 a 12,00 - 16,30 hodin
Čtvrtek jen terénní forma 8,00 - 11,30 a 12,00 - 16,30 hodin
Pátek 8,00 - 11,30 hodin  12,00 - 16,30 hodin

Prostor pro Vaše hodnocení

Vážený zájemci a uživatelé této služby, váš názor a připomínky na činnost Asistenční služby pro rodiny s dětmi jsou pro nás velmi důležité, a proto vás žádáme o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je anonymní, poslouží nám jako podnět ke zkvalitnění našich služeb poskytovaných rodinám s dětmi. O pomoc s vyplněním dotazníku můžete požádat i pracovníka služby. Děkujeme za Váš čas, vážíme si toho.

Dotazník pro spolupracující organizace.

Stížnosti, podněty, připomínky

Zájemce o službu, klient služby, pracovník, dobrovolník, praktikant i veřejnost si mohou stěžovat na chování, činnost a kompetentnost pracovníka či vedoucího služby, na kvalitu a způsob poskytovaných služeb a na jiného klienta. Stížnostní řád ke stažení zde.

Organizace

Seznam lidí

Martina Škodová, DiS. - Sociální pracovník
Veronika Jungová - Asistentka