Charitní pečovatelská služba Chomutov


  • Tel.: 474 686 195
 
Březenecká 4804, Chomutov, 430 03 Vedoucí služby: Jitka Sedláčková, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Cílem terénní pečovatelské služby je, aby uživatelé služeb mohli v co největší možné míře žít dosavadním způsobem života. Jedná se o placenou službu a jednotlivé úkony jsou poskytovány v určité frekvenci dle potřeb klienta a to na základě uzavřené smlouvy a individuálního plánu uživatele.

Provozní doba terénní formy poskytování: dle potřeb klienta

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jitka Sedláčková, DiS. - vedoucí zařízení
Dárcovské konto