Jitka Věrnochová

  • Tel.: 417 770 013, 731 402 437


Organizace:


Seznam zařízení:

Domov na Dómském pahorku - asistentka ředitelky pověřená vedením Domova na Dómském pahorku

Seznam služeb:

Domov pro seniory (Domov na Dómském pahorku) - asistentka ředitelky pověřená vedením Domova na Dómském pahorku Týdenní stacionář - asistentka ředitelky pověřená vedením Domova na Dómském pahorku
Dárcovské konto