Ing. Jana Chládková

  • Tel.: 416 733 487, 603 943 233


Organizace:


Seznam zařízení:

Diecézní charita Litoměřice - Koordinátorka středisek Středisko humanitární, krizové a zahraniční pomoci - Diecézní koordinátorka pro mimořádné události a pomoc do zahraničí
Dárcovské konto