Žehnání tříkrálovým koledníkům již v pondělí

V pondělí 2. ledna 2012 v 10:00 hod. se v kostele Všech svatých v Litoměřicích uskuteční slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi, s promluvou a požehnáním Mons. Mgr. Jana Baxanta, biskupa litoměřického.

 

Po žehnání se koledníci sejdou k malému pohoštění na Diecézní charitě v Litoměřicích (Dómské náměstí 10). Po té již někteří z nich vyjdou se zapečetěnými pokladničkami do ulic litoměřické diecéze. Diecézní charita Litoměřice plánuje na pondělí 2.1.2012 koledování v Počaplech, Nučničkách a okolí Dómského náměstí.

Na žehnání se sjedou zástupci koledníků z celé litoměřické diecéze. Předpokládáme účast asi třiceti dětí, které přicestují z Lovosic, Ústí nad Labem, České Kamenice a letos se žehnání zúčastní také děti z litoměřického skautského oddílu.

Každá tato sbírka má své poslání a cíl – obecným záměrem Tříkrálové sbírky roku 2012 je podpora charitního díla, pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Diecézní charita Litoměřice letos z Tříkrálové sbírky podpoří nově vzniklé Dobrovolnické centrum a terénní práci Poradny pro uprchlíky a migranty DCH Litoměřice.

Na webu www.dchltm.cz v sekci Tříkrálová sbírka budou k dispozici všechny průběžné informace.