Tříkrálovou sbírku v Litoměřicích zakončil koncert

Tříkrálovou sbírku v Litoměřicích zakončil koncert

Tříkrálový koncert ukončil Tříkrálovou sbírku v litoměřické diecézi. Na řadu přijde rozpečeťování tříkrálových pokladniček.

Ve čtvrtek 14.ledna vystoupili žáci Základní umělecké školy v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích a ukončili tak Tříkrálovou koledu v roce 2016. Společenský sál Domova byl plný a nechyběl ani biskup litoměřický Mons. Jan Baxant, starosta Města Litoměřice Mgr. Ladislav Chlupáč a samozřejmě ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková. Vystřídalo se několik různých nástrojů a na žádost Otce biskupa zazněla na závěr také tříkrálová koleda.

Nyní začne rozpečeťování tříkrálových pokladniček. V pátek 15.1. se rozpečeťovalo v Ploskovicích, okolních obcích Liběšic a Úštěku, kde se celkem vybralo 33,665 Kč. V pondělí 18.1. v 10:00 hodin proběhne rozpečeťování 39 pokladniček na Farní charitě Litoměřice v Domově na Dómském pahorku a v úterý 19.1. v 9:00 hodin rozpečetí 92 pokladniček také Diecézní charita Litoměřice. Tím však rozpečeťování nekončí, kasičky Diecézní charity Litoměřice se budou otvírat ještě v Jiřetíně pod Jedlovou a Chomutově.

Související galerie