Tříkrálová sbírka přesáhla rekord

Tříkrálová sbírka přesáhla rekord

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 v litoměřické diecézi přesáhl předloňský rekord, činí 1 497 700 Kč.

V litoměřické diecézi se na Tříkrálové sbírce podílelo více jak 1000 dobrovolníků a naplnilo se celkem 639 pokladniček. Do Tříkrálové sbírky se zapojily nejen všechny oblastní a farní charity litoměřické diecéze, ale také některé farnosti a školy.

Letošní sbírku se navíc podařilo rozšířit do míst litoměřické diecéze, kde se dříve nekoledovalo, například do Hlinné, Miřejovic, Nové Vsi u Chrastavy, Havraně, Obrnic, Trnovan či do města Hory Svaté Kateřiny, což nepochybně také pomohlo k navýšení výnosu.

Většina prostředků směřuje na pomoc potřebným v regionu, kde byly peníze vykoledovány. Vzhledem k tomu, že si každý může určit vlastní záměr, na který 65% z celkového výtěžku použije, je využití sbírky různorodé, vždy však musí záměr sloužit ke zlepšení sociální situace potřebných.

Diecézní charita rozdělí letošní výtěžek mezi dobrovolnické centrum, terénní práci, poradnu a další potřebné v rámci diecéze (potravinová pomoc, nocleh apod.). Oblastní a farní charity použijí prostředky např. na vybavení domovů pro seniory, azylových domů, nízkoprahových center a chráněného bydlení a na aktivity pro děti handicapované nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Přestože je Tříkrálová sbírka sbírkou charitní, nepodílí se na její organizaci pouze místní charity. Aktivně se zapojují také farnosti, obce, školy či dětské domovy. ZŠ Libochovice letos pomůže svému handicapovanému žákovi zakoupením notebooku, ZŠ Žalhostice využije prostředky na podporu volnočasových aktivit sociálně znevýhodněných dětí a ZŠ Štětí podpoří rovněž svého žáka, který trpí těžkou nemocí. Zmiňovaný chlapec žije pouze s matkou a dvěma postiženými bratry, což napovídá, že jejich finanční situace není zrovna příznivá. Díky Tříkrálové sbírce dostane chlapec nový psací stůl, polohovací židli a další učební pomůcky. Také v Mnichově Hradišti použijí výtěžek na pomůcky a podporu vzdělávání handicapovaného studenta 3. ročníku gymnázia.

Desetina výnosu pomůže také v zahraničí.

Litoměřická Charita podpoří ze sbírky vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí v Mongolsku, kde zahájila v loňském roce nový projekt Dali-Křídlo. Oblastní charita Šluknov věnuje prostřednictvím farnosti ve Velkém Šenově část výtěžku na misijní pomoc v Ekvádoru, což zmiňovaná farnost podporuje již několik let.

„Nejen všem dárcům, ale také všem koledníkům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce, patří obrovský dík můj, ale také všech, kterým vykoledované peníze pomohou. Velkou pomocí nám také letos byly nové tříkrálové kostýmy, které ušily sestry z kláštera v Doksanech společně s dobrovolnicí paní Lenkou Klímovou a ozdobily je klientky Domova U Trati v Litoměřicích. Zapojili se také žákyně litoměřické pedagogické školy přípravou tříkrálového materiálu a žáci Základní školy Litoměřice, Ladova 5, kteří s paní učitelkou Mgr. Kateřinou Brandovou vyrobili tříkrálové koruny,“ uzavírá Veronika Vedejová, koordinátorka Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi.

Sbírku je možné i nadále podpořit finančním darem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).