Rozpečeťování tříkrálových pokladniček již zítra

Rozpečeťování tříkrálových pokladniček již zítra

Ve středu 11.1.2012 v 9:00 hodin proběhne na Diecézní charitě (DCH) Litoměřice (Dómské náměstí 10) rozpečeťování většiny tříkrálových pokladniček.

Tři králové DCH Litoměřice procházeli ulicemi měst a obcí od 2.1.2012 do 10.1.2012 a poslední obcí, kde litoměřičtí králové koledovali byly Želkovice. 

Na Tříkrálové sbírce Diecézní charity Litoměřice se podílelo téměř 140 koledníků v dětském věku, 41 dobrovolníků jako vedoucích tříkrálových skupinek, společně prošli 32 obcí litoměřické diecéze a naplnili 53 zapečetěných tříkrálových pokladniček.

Každá tato sbírka má své poslání a cíl – obecným záměrem Tříkrálové sbírky roku 2012 je podpora charitního díla, pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Diecézní charita Litoměřice letos z Tříkrálové sbírky podpoří nově vzniklé Dobrovolnické centrum a terénní práci Poradny pro uprchlíky a migranty DCH Litoměřice.