Poradenské centrum Litoměřice

Vedoucí služby: Bc. Alena Holcová
Sociální pracovnice: Bc. Marie Haufová
Provozní doba:
Po 10:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Út 8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
St 8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Čt 8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
9:00 – 12:00  terénní forma - dle domluvy s klienty

Další kontaktní informace o Poradenském centru Litoměřice.

Poradenské centrum Litoměřice je sociální službou Diecézní charity Litoměřice. Poskytuje základní a odborné sociální poradenství ambulantní a terénní formou. Služba neposkytuje fakultativní činnosti.

Zájemce o službu se na Poradenské centrum může obrátit osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně. Objednaní zájemci o službu jsou přijímáni přednostně.

Zaměřujeme se zejména na problematiku zadluženosti, cizineckou problematiku, ale také občanské poradenství.

Poslání služby

Naším posláním je být uživatelům partnerem při překonávání a řešení nepříznivých životních situacích krátkodobého i dlouhodobého charakteru, podporovat je při získávání potřebných znalostí, dovedností a informací, které posilují jejich plnohodnotný a bezkonfliktní život. Uživatelům pomáháme orientovat se v každodenním životě a motivujeme je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání v nepříznivé situaci.

Cílové skupiny

Na Poradenské centrum Litoměřice se mohou obrátit osoby (starší16-tilet) v krizi, oběti trestné činnosti a cizinci (imigranti a azylanti) v nepříznivé sociální situaci. Poradenské centrum poskytuje služby v ambulantní i terénní formě. Ambulantní forma služby je určena osobám, které se převážně zdržují na území Ústeckého kraje. Terénní forma služby je poskytována občanům města Litoměřice a jeho spádových obcí ORP Litoměřice, jestliže se nemohou ze závažných důvodů do poradny dostavit. V takových případech je služba zájemcům o službu či klientům poskytnuta v domácím prostředí, nemocnici nebo v jiné již využívané službě apod.

Cíl služby

Cílem služby je prostřednictvím služeb základního a odborného sociálního poradenství podporovat uživatele ve zvládání nepříznivých sociálních situací, předcházet vzniku sociálního vyloučení a podporovat sociální začleňování uživatelů služby.

Služba je zaměřena na problematiku dluhů, občanského poradenství a poradenství pro cizince.

Poskytování služeb je orientováno zejména na témata:

Zadluženosti

 • finanční a rozpočtová problematika
 • dluhová problematika (analýza finanční situace domácnosti, spolupráce při tvorbě plánu oddlužení domácnosti, motivace ke změně ekonomického chování, zastupování a doprovázení při jednání s věřiteli)
 • ochrana spotřebitele
 • právní a správní problematika

Občanského poradenství

 • zaměstnání, informace o podmínkách zaměstnávání, žádost o povolení k zaměstnání – zaměstnanecké karty)
 • rodinné vztahy - poradenství v rodinné problematice (zákon o rodině – svatba, narození, úmrtí, rozvod)
 • komunikace s úřady a institucemi, osobní asistence při jednání na úřadech (v odůvodněných případech)
 • majetkoprávní vztahy a náhrada škody
 • poradenství v oblasti volného času, řidičské průkazy
 • kontakty na další služby a instituce
 • bydlení (vyhledání informací, nabídky, nájmy, podnájmy, ubytovací zařízení, přihlášení k pobytu)
 • systémy sociálního a zdravotního zabezpečení, dávky státní sociální podpory, hmotná nouze

Problematiku uprchlíků a migrantů

 • školství a vzdělávání (kontakty na školská zařízení, informace týkající se uznávání vzdělání, informace ke kurzům ČJ)
 • pobyt (poskytnutí informace k různým typům pobytu - zákony o azylu a pobytu cizinců), občanství, dobrovolné repatriace
 • bydlení (vyhledání informací, nabídky, nájmy, podnájmy, ubytovací zařízení, přihlášení k pobytu)
 • zdravotnictví (zdravotní pojištění, kontakty na zdravotnická zařízení, smluvní pojištění pro cizince)
 • systémy sociálního a zdravotního zabezpečení, dávky státní sociální podpory, hmotná nouze, finanční příspěvek ze Správy uprchlických zařízení MV ČR

INFORMACE PRO UŽIVATELE SLUŽBY

LETÁK PORADENSKÉHO CENTRA 

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Projekt je realizován za této podpory:

MPSV, Ústecký kraj, Evropská unie, Ministerstvo pro místní rozvoj, Město Litoměřice, Město Roudnice nad Labem, Město Lovosice, Město Úštěk, Město Libochovice, Město Terezín, Diecéze Dresden – Meissen