Poradenské centrum Litoměřice

Vedoucí služby: Bc. Alena Holcová
Sociální pracovnice: Bc. Marie Haufová
Provozní doba:
Po 10:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Út 8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
St 8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Čt 8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
dle potřeby a domluvy s klienty

Další kontaktní informace o Poradenském centru Litoměřice.

Poradenské centrum Litoměřice je sociální službou Diecézní charity Litoměřice. Poskytuje základní a odborné sociální poradenství ambulantní formou. Služba neposkytuje fakultativní činnosti.

Zaměřujeme se zejména na problematiku zadluženosti, cizineckou problematiku, ale také občanské poradenství.

Cílové skupiny

Na poradenské centrum se mohou obrátit občané starší 16-ti let, kteří se převážně zrdžují na území Ústeckého kraje. 

Cíl služby

Posláním služby je prostřednictvím služeb odborného a základního sociálního poradenství podporovat uživatele ve zvládání nepříznivých sociálních situací, předcházet vzniku sociálního vyloučení a podporovat sociální začleňování uživatelů služby.

Poskytování služeb je orientováno zejména na témata:

Zadluženosti

 • finanční a rozpočtová problematika
 • dluhová problematika (analýza finanční situace domácnosti, spolupráce při tvorbě plánu oddlužení domácnosti, motivace ke změně ekonomického chování, zastupování a doprovázení při jednání s věřiteli)
 • ochrana spotřebitele
 • právní a správní problematika

Občanského poradenství

 • zaměstnání (přehled nabídky volných míst, evidence uchazeče o zaměstnání, pomoc s přípravou profesního životopisu, poskytování informací o situaci na trhu práce příprava na výběrové řízení, informace o podmínkách zaměstnávání, žádost o povolení k zaměstnání – zaměstnanecké karty)
 • rodinné vztahy - poradenství v rodinné problematice (zákon o rodině – svatba, narození, úmrtí, rozvod)
 • komunikace s úřady a institucemi, osobní asistence při jednání na úřadech (v odůvodněných případech)
 • majetkoprávní vztahy a náhrada škody
 • aktivační a motivační služby (nácvik praktických dovedností, doprovod v odůvodněných případech)
 • poradenství v oblasti volného času, řidičské průkazy
 • aktivační a motivační služby (nácvik praktických dovedností, zprostředkování kontaktů na společenské prostředí)
 • kontakty na další služby
 • zprostředkování kontaktu na registrované církve a náboženské společnosti, zprostředkování duchovní podpory
 • bydlení (vyhledání informací, nabídky, nájmy, podnájmy, ubytovací zařízení, přihlášení k pobytu)
 • systémy sociálního a zdravotního zabezpečení, dávky státní sociální podpory, hmotná nouze

Problematiku uprchlíků a migrantů

 • školství a vzdělávání (kontakty na školská zařízení, informace týkající se uznávání vzdělání, informace ke kurzům ČJ)
 • pobyt (poskytnutí informace k různým typům pobytu – zákony o azylu a pobytu cizinců), občanství, dobrovolné repatriace
 • bydlení (vyhledání informací, nabídky, nájmy, podnájmy, ubytovací zařízení, přihlášení k pobytu)
 • zdravotnictví (zdravotní pojištění, kontakty na zdravotnická zařízení, smluvní pojištění pro cizince)
 • systémy sociálního a zdravotního zabezpečení, dávky státní sociální podpory, hmotná nouze, finanční příspěvek ze Správy uprchlických zařízení MV ČR

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Projekt je realizován za podpory Města Litoměřice a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

mpsv  mesto-litomericeMěsto LitoměřiceIROP_CZ_RO_B_C RGB