Domov sv. Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou

Provozuje: Diecézní charita Litoměřice
Adresa: nám. Jiřího 29, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Telefon: 412 379 211
Vedoucí zařízení: Bc. Marcela Dvořáčková
Vedoucí služeb: Bc. Radka Soukupová
Kapacita: 68 lůžek
Působnost: celé ČR
Číslo účtu: 78-5209920257/0100
Provozní doba: služba se poskytuje nepřetržitě
Identifikátor služby: 4013275

Źádost o poskytování služebŹádost Jiřetín.docx (dokument MS Word)ke stažení.

Domovní řád

Pravidla pro přijetí do Domova

Stížnosti

Ceník

Vnitřní pravidla

Leták

Zařízení, které provozovalo SČKCH – Domovy duchovních a řeholnic, přešlo 1. října 2002 pod DCH Litoměřice.

Azylový dům poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

b) poskytnutí ubytování,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

CÍLOVÁ SKUPINA

Matky (se sníženými kognitivními funkcemi) s dětmi

POSLÁNÍ

Pomoc matkám řešit situaci spojenou se ztrátou bydlení. Podporovat je takovým způsobem, aby byly schopny po opuštění domova vést běžný  život, samostatně pečovat o své děti a znovu se začlenit do společnosti.

Díky dočasnému bydlení, tak zajistit dětem, možnost vyrůstat se svou vlastní matkou a vyhnout se tak ústavní výchově.

CÍLE SLUŽBY

Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální  situace rodiny. Optimálním cílovým stavem je zlepšení jejích sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti.

Fakultativní činnosti, které poskytujeme:

1.    Poplatky spojené s poskytováním TV na pokoji činní 135,- Kč/měsíc; (zákonem stanovený poplatek);

2.    Poplatek za vlastní spotřebič činní za 1 ks 30Kč/měsíc;

3.    Poplatky za internet v době bezplatné služby Infocentra Jiřetín p. J. (úterý – pátek od 10:00 do 12.00 a 14:00 do16:00) paušálně činní 30 Kč/měsíc;

4.    Poplatky za půjčení kol (duben – září) činní 20 Kč/měsíc;

5.    Využití služebního vozu činní 25Kč/km.

Článek „Kousek obyčejné lásky“

 

Domov sv. Máří MagdalenyDomov sv. Máří Magdaleny
 

ESF EU OP-LZZ www.esfcr.cz
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

              , Záchytné kotce Města Rumburk