Den Charity 2016

Den Charity oslavila litoměřická Diecézní charita prezentační akcí na náměstí. Prostřednictvím hry seznámila zájemce s činností Charity a děti si vyzkoušely hmatem poznat zdravotnictké potřeby. Sladká odměna nikoho neminula. Velký dík Charity patří všem deseti dobrovolníkům, kteří pomáhali v průběhu celého dne.

Dárcovské konto