Vánoční přání

Vánoční přání

Pracovníci Diecézní charity Litoměřice přejí všem radostné prožití svátků vánočních a požehnaný nový rok 2015

CO SE STALO V BETLÉMĚ..

CO SE STALO V BETLÉMĚ..

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU V MATEŘSKÉ ŠKOLE SVATÉ ZDISLAVY 

Dobrovolníkem může být i firma

Dobrovolníkem může být i firma

Firemní dobrovolnictví pod vedením Dobrovolnického centra Diecézní charity Litoměřice se stále rozrůstá. Nejaktivnější firmou, která se často zapojuje do pomoci a zároveň jedinou takto angažovanou firmou z Litoměřicka, je firma Lafarge Cement, a. s. z Čížkovic.

Charita nezapomíná na chudé

Charita nezapomíná na chudé

Již po šesté proběhla trojstranná konference Charit Česka, Polska a Německa, které se za českou stranu zúčastnila Diecézní charita Litoměřice. Tentokrát se zástupci zmiňovaných zemí sešli v německém Schmochtitz s tématem chudoba.

Církev chce pomáhat propuštěným vězňům

Generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl se minulý týden setkal se zástupci vládní Agentury pro sociální začleňování, Vězeňské služby ČR, Úřadu práce ČR a charity, aby společně jednali o možnostech spolupráce v oblasti sociální pomoci osobám propuštěným z výkonu trestu.

Nezapomeň na chudé

Nezapomeň na chudé

  Trojstranná konference  12. – 13. listopadu 2014

Lafarge opět podpořila Charitu

Lafarge opět podpořila Charitu

Díky Lafarge byl nově vybaven charitní šatní Diecézní charity Litoměřice.

Poprask v azylovém domě? - Pár slov autorům

Milí Reportéři ČT

Diecézní charita Litoměřice podporuje pořádek ve městě

Diecézní charita Litoměřice podporuje pořádek ve městě

V pátek 24.10.2014 se již podruhé uskutečnil úklid v okolí Diecézní charity Litoměřice. Zapojili se jak dobrovolníci, tak pracovníci Charity.

Charita hodnotí a zkvalitňuje dosavadní pomoc při povodni

Charita hodnotí a zkvalitňuje dosavadní pomoc při povodni

Humanitární pomoc Charity neskončila povodněmi, intenzivně se připravuje na případné další katastrofy.

Dárcovské konto