Vzpomínka na Václava Havla

Vzpomínka na Václava Havla

V neděli 18. prosince odešel muž, kterému vděčíme za návrat svobody v naší vlasti. "Václav Havel byl především člověkem, který položil základy svobodné a aktivní občanské společnosti a neochvějně ji po celý život bránil," uvedl ředitel Charity ČR Oldřich Haičman.

Návštěva vernisáže "Výstava betlémů"

Návštěva vernisáže "Výstava betlémů"

Dnes byla v Městské galerii Česká Kamenice zahájena „Výstava betlémů“, na jejíž vernisáž jsme se vydali společně s uživateli, kteří o tuto akci projevili zájem. Velkou motivací pro ně byla skutečnost, že se jedná o výstavu prodejní a jsou zde vystaveny i díla, na jejichž výrobě se někteří sami přímo podíleli.

Na slovíčko, pane Vlach!

Obyvatelé Domova s pečovatelskou službou (DPS) Sobotka si užili komponovaný pořad slova a hudby a zavzpomínali na Karla Vlacha.

 

Den Charity

Některé oblastní a farní charity litoměřické diecéze, stejně jako Diecézní charita Litoměřice, spojily letos Den Charity s oslavami 20. let Charity v litoměřické diecézi, které se uskutečnily 23.9.2011 v Litoměřicích.

Pomoc obětem monzunů v Kambodži

Charita ČR vyslyšela žádost sesterské organizace Charity Kambodža a zaslala 5 000 eur ze svého krizového fondu na pomoc lidem v Kambodži postiženým silnými monzunovými dešti, které zasáhly rozsáhlá území země.

Na Hostýně společně zasedaly Rady české a slovenské Charity

Na Poutním místě Sv. Hostýn na Kroměřížsku se 3. a 4. října 2011 konalo společné zasedání Rady Charity České republiky a Rady Slovenské katolické charity za účasti ředitelů a prezidentů. Po šestnácti letech se tak opět setkali nejvyšší zástupci obou národních Charit.

Charita oslavila dvacáté narozeniny

Charita oslavila dvacáté narozeniny

Charita v litoměřické diecézi oslavila své dvacáté narozeniny.

Dobrovolnice z Charity získala cenu Aloise Klára

Dobrovolnice z Charity získala cenu Aloise Klára

Dobrovolnice z charitního šatníku, paní Marta Zachová, získala za svou mnohaletou nezištnou pomoc uznání od Města Litoměřice – Cenu Aloise Klára.

Charita na mezinárodní konferenci v Polsku

Charita na mezinárodní konferenci v Polsku

Pracovníci Diecézní charity Litoměřice se účastnili čtyřdenní konference, na které si zástupci Charit z Polska, Německa a Česka vyměnili zkušenosti z práce se seniory. Hlavním tématem konference bylo „Stárnoucí Evropa aneb jak se s tím vyrovnávají sousedé?“

Nezapomínáme na Japonsko po tsunami

Oldřich Haičman, ředitel Charity ČR, cestoval společně s Jaroslavem Němcem, ředitelem Arcidiecézní charity Praha po Japonsku, aby se přesvědčil, jak pokračuje obnova oblastí postižených zemětřesením a vlnou tsunami. Postřehy z této cesty

Dárcovské konto