Pronájem kanceláře

Diecézní charita Litoměřice nabízí pronájem kanceláře na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

Můj svět

Charita Opava vyhlašuje 5. ročník  fotosoutěže Můj svět, kterého se mohou zúčastnit všichni zaměstnanci či dobrovolníci Charit v České republice.

Výstava o historii charitních služeb v Olomouci

Výstava o historii charitních služeb v Olomouci

Ve výstavním sále olomouckého Arcibiskupského paláce byla otevřena expozice o devadesátileté činnosti Charity. Výstava má název "Charita v Olomouci včera a dnes: 1922 - 2012" a potrvá do března následujícího roku.

Změna ředitelky Farní charity Litoměřice

Z funkce ředitelky Farní charity (dále jen FCH) Litoměřice byla odvolána paní Bc. Zdenka Broumská.

Nadílka z Bělušic

Zástupci Věznice Bělušice a Klubu Kiwanis Most  předali dětem z Nízkoprahového zařízení Obastní charity Most dárky, které byly zhotoveny osobami ve výkonu trestu ve Věznici Bělušice. ....více

Obdarované děti z Oblastní charity Most

 

Charita Ostrava slavnostně otevřela „Noclehárnu pro lidi bez domova“

Nová sociální služba „Noclehárna pro lidi bez domova“ v Charitním domě bl. Matky Terezy, která vznikla za podpory města Nový Jičín a Ministerstva práce a sociálních věcí, umožní nocleh 10 mužům a 2 ženám v krizové životní situaci.

Velkolepé oslavy - 10 let výročí Vesničky soužití

 

Ve středu 26. 9. 2012 jsme před Komunitním centrem společně oslavili 10. výročí Vesničky soužití.

Rozhovor s ředitelem DCHOO Mgr. Lukášem Curylem

10 let Vesničky soužití.

„Savore Jekhetane“ - „Společnou cestou“

„Savore Jekhetane“ - „Společnou cestou“

Dne 29. 09. 2012 se uskutečnil již IV. ročník přehlídky romských dětských tanečních a hudebních souborů pod názvem „Savore Jekhetane“, což v překladu značí „Společnou cestou“.

 

Den otevřených dveří MZV

Den otevřených dveří MZV

Ministerstvo zahraničních věcí Vás srdečně zve na Den otevřených dveří spojený s koncertem Allstar Refjúdží Bandu. Akce se uskuteční 23. září od 10.00 hodin. Bliží informace najdete v pozvánce.

Festival Rotahufest

Oblastní charita UL bude pořádat již VII. festivalu RATAHUFEST.

Dárcovské konto