Více jak 350 příznivců charity se sešlo v Branicích

Více jak 350 příznivců charity se sešlo v Branicích

Ve středu 15. května pořádala Diecézní charita ostravsko-opavská pouť charit. Sedmnáct charit, které působí na území Moravskoslezského kraje a Jesenicka, se sešlo v Branicích (Opolské vojvodství).

Oblastní charita Most má novou sociální službu

Oblastní charita Most začíná od 1. května poskytovat novou sociální službu – Nízkoprahové denní centrum.

Mezinárodní seminář CHOPS 2013

Mezinárodní seminář CHOPS 2013

V Litoměřicích se uskutečnil mezinárodní seminář na téma "Hojení ran vlhkou metodou".

Můj svět je poselstvím pokory

Slavnostní vernisáží výstavy nejlepších fotografií vyvrcholil 5. jubilejní ročník fotosoutěže „Můj svět“, kterou Charita Opava uspořádala s firmou ASEKOL pro zaměstnance a dobrovolníky Charit České republiky.

Velikonoční přání

Velikonoční přání

POŽEHNANÉ SVÁTKY VELIKONOČNÍ

Ředitelka Diecézní charity Litoměřice získala cenu Aloise Klára

Ředitelka Diecézní charity Litoměřice získala cenu Aloise Klára

Ředitelka Diecézní charity Litoměřice, Růžena Kavková získala cenu Aloise Klára.

Pronájem nebytového prostoru

Pronájem nebytového prostoru

Diecézní charita Litoměřice nabízí k pronájmu nebytový prostor umístěný v přízemí  v levo dvora  na Mírovém náměstí 15.

Činnost azylového Domu Jonáš ohrožena

Činnost azylového Domu Jonáš ohrožena

Českolipskému azylovému Domu Jonáš Farní charity Česká Lípa, který po jedenáct let poskytuje azyl matkám s dětmi v životní tísni, hrozí zavření. Jak je to možné?

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Od 1. ledna 2013 poskytujeme nově sociální službu dle § 62 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,  zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.