Můj svět je poselstvím pokory

Slavnostní vernisáží výstavy nejlepších fotografií vyvrcholil 5. jubilejní ročník fotosoutěže „Můj svět“, kterou Charita Opava uspořádala s firmou ASEKOL pro zaměstnance a dobrovolníky Charit České republiky.

Velikonoční přání

Velikonoční přání

POŽEHNANÉ SVÁTKY VELIKONOČNÍ

Ředitelka Diecézní charity Litoměřice získala cenu Aloise Klára

Ředitelka Diecézní charity Litoměřice získala cenu Aloise Klára

Ředitelka Diecézní charity Litoměřice, Růžena Kavková získala cenu Aloise Klára.

Pronájem nebytového prostoru

Pronájem nebytového prostoru

Diecézní charita Litoměřice nabízí k pronájmu nebytový prostor umístěný v přízemí  v levo dvora  na Mírovém náměstí 15.

Činnost azylového Domu Jonáš ohrožena

Činnost azylového Domu Jonáš ohrožena

Českolipskému azylovému Domu Jonáš Farní charity Česká Lípa, který po jedenáct let poskytuje azyl matkám s dětmi v životní tísni, hrozí zavření. Jak je to možné?

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Od 1. ledna 2013 poskytujeme nově sociální službu dle § 62 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,  zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Potřebných rok od roku přibývá

Sociální šatník rumburské charity rok od roku vydává stále více ošacení. I v roce 2012 evidují pracovníci Oblastní charity Rumburk o 202 osob více než v roce předcházejícím.

Oblastní charita Most zahájila nový projekt

Koncem listopadu loňského roku zahájila Oblastní charita Most nový projekt "Sociální atlas Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge". S podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj Cíl 3/Zeil 3 vznikne novelizovaný praktický průvodce prostředím sociálních služeb v Česko-saském příhraničí.                                                                                                                                                         

Mikuláš naděloval v Oblastní charitě Most

V mosteckém charitním zařízení pro rodiny a děti spravedlivě naděloval Mikuláš.

Mikulášské balíčky byly zakoupeny z dotací Magistrátu města Most, Nadace Teraza Maxová dětem a  za podpory Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy v Mostě, která celou Mikulášskou akci zajišťovala. více o akci ...

Mikulášská v Sovičce 2012

Děkujeme všem, kteří podporují humanitární dílo  Oblastní charity Most a současně všem přejeme klidné svátky vánoční a požehnaný rok 2013

 

Dárcovské konto