Kilo za kilo

Kilo za kilo

Oblastní charita Ústí nad Labem ve spolupráci s OC Forum připravila akci s názvem „Kilo za kilo“, kde umožnila lidem vyměnit již nepotřebné šaty za poukázku do Obchodního centra. Zájem byl veliký.

Unipetrol štědře podporuje Oblastní charitu Most

Zaměstnanci Unipetrolu v rámci akce „splněná přání“ odkázali část své prosincové mzdy z minulého roku pro potřeby dětí z klubů pro děti a mládež Oblastní charity Most.

Centrum "Rodina v tísni" navýšilo svou kapacitu o dalších 10 lůžek

Dne 7.3. proběhlo slavnostní otevření nových prostor v Centru „Rodina v tísni“ v Oseku. Rekonstrukcí stávající střechy vznikly nové místnosti s kapacitou dalších deseti lůžek.

Den otevřených dveří nové mateřské školy

Den otevřených dveří nové mateřské školy

Dne 6.2.2014 proběhne den otevřených dveří nové Česko-německé mateřské školy svaté Zdislavy.

Tříkrálové zpívání pomůže lidem v nouzi

 Tříkrálové zpívání pomůže lidem v nouzi

V neděli dne 5. ledna 2014 od 17 hodin proběhne koncert, který podpoří Tříkrálovou sbírku. 

Farní charitu Litoměřice podpořilo Konto bariéry

Farní charitu Litoměřice podpořilo Konto bariéry

Konto bariéry podpořilo Farní charitu Litoměřice ve výši 50.000,- Kč na realizaci projektu „Zajištění bezbariérového přístupu do domova seniorů v Domově na Dómském pahorku“.

Podpořilo nás Komunitní plánování sociálních služeb města Litoměřice

Farní charita Litoměřice realizovala projekt „Zkvalitnění poskytování sociálních služeb v Domově na Dómském pahorku“, který je spolufinancován z Komunitního plánování sociálních služeb města Litoměřice.

Farní charitu Litoměřice podpořila Nadace Olgy Havlové

Farní charitu Litoměřice podpořila Nadace Olgy Havlové

Nadace Olgy Havlové podpořila Farní charitu Litoměřice ve výši 80.000,- Kč na nákup manipulačních zvedáků a antidekubitních matrací do našich středisek Domova seniorů na Dómském pahorku a Charitního domova sv. Zdislava.

Společnost Kompakt s.r.o. darovala naší organizaci do užívání nový vůz Renault Kangoo

Ve čtvrtek 12.12.2013 předal jednatel reklamní společnosti Kompakt, spol. s r. o.  pan Dr. Miroslav Káninský ředitelce  Oblastní charity Most Mgr. Evě Čenkovičová klíče od nového vozu Renault Kangoo.

Společnost Siemens, s.r.o. nás podpořila

Společnost Siemens, s.r.o. nás podpořila

Farní charita Litoměřice pořídila do Domova na Dómském pahorku mobilní stěny za finanční podpory od společnosti Siemens, s.r.o. v rámci projektu „Nákup mobilních stěn do pokojů uživatelů DS“.

Dárcovské konto