Voda opadla, pomoc Diecézní charity Litoměřice pokračuje

Voda opadla, pomoc Diecézní charity Litoměřice pokračuje

Pomoc Diecézní charity (DCH) Litoměřice se v současné době soustředí na materiální zajištění postižených domácností, pomoc dobrovolníků a monitoring zatopených oblastí.

Humanitární sklad v Litoměřicích stále navštěvují obyvatelé z Litoměřic a okolních zatopených obcí. Materiální pomoc zde čerpají také další charity v litoměřické diecézi a ostatní neziskové organizace. „V současné době máme všeho dostatek. Vyzíváme postižené občany, aby se nebáli přijít do skladu v případě potřeby opakovaně. Přeplněn je také charitní šatník,“ uvedla Adéla Trochtová, vedoucí humanitárního skladu  DCH Litoměřice.

Sklad je zásoben nejen soukromými dárci, ale také prostřednictvím firem. Sbírky vyhlásily také obce a charity v litoměřické diecézi. Oblastní charita Most zajistila dary od společností Korunní, s.r.o., Kofola, a.s., Tron, a.s., Billa, s.r.o., Vše za 39,-Kč, s.r.o., Anglo česká s.r.o., Ontex CZ s.r.o., Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s, městských úřadů Jirkova a Litvínova a magistrátů města Mostu a Chomutova. Pomohli také občané měst Osek, Most, Litvínov, Jirkov a Chomutov. 

Při vyklízení zatopených domácností pomáhají dobrovolníci z Charity Zábřeh, kterých si místní obyvatele nemohou vynachválit. „Vůbec jsme nevěřili, že by nám někdo mohl pomoci. Nevěděli jsme, kde začít. Zachránili nás,“ děkovala zatopená paní ze Želetické ulice v Litoměřicích.

Ve středu zahájila DCH Litoměřice monitoring zatopených oblastí. Během tří dnů prošly dvoučlenné týmy charitních pracovníků obce Žalhostice, Píšťany, Velké Žernoseky a Litoměřice.

Na povodňovém kontě Charity ČR se v tuto chvíli shromáždilo 5 626 945 Kč a lidé zaslali 12 673 DMS (předběžné údaje). Z vlastních zdrojů již dříve uvolnila Charita ČR 2,62 milionu korun.

„Děkujeme všem, kdo už na sbírku přispěli. Z vašich darů pomůžeme těm nejpotřebnějším – lidem starším, osamělým, sociálně slabším, kteří nemohou nebo nedokáží opravit své domovy svépomocí. Děkujeme také dobrovolníkům, soukromníkům a firmám, které nám nabídly své služby,“ říká ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Mezi firmy, které Charitě ČR poskytly dar nebo své služby patří T-Mobile, Nadace České spořitelny, Skanska nebo DHL. Finanční dar věnovala také Náboženská matice, část prostředků na pomoc jde i z Tříkrálové sbírky. (Více: http://povodne.charita.cz/pomahaji-s-nami/).

Na webu povodne.charita.cz  najdou zájemci praktické návody, jak zvládat situaci po opadnutí vody, jednat s pojišťovnou, používat vysoušeče nebo chránit své zdraví.

Související galerie