Evakuační centra jsou stále obsazena

Evakuační centra jsou stále obsazena

Přestože na většině míst již opadla voda, ne každý se může vrátit do svého domova, což dokládají také evakuační centra provozovaná Farní charitou Litoměřice.

V Domově na Dómském pahorku je stále 47 evakuovaných lidí. Z toho 6 lidí z Terezína, Mlékojed a Kopist a 41 klientů Domova se zvláštním režimem z Terezína, kteří by se domů měli vrátit ve čtvrtek.  

V Diecézním domě kardinála Trochty je v současné době stále evakuováno 28 lidí z Lovosic. Klienti Azylového domu Panny Marie Pomocné opustili evakuační centrum již v sobotu, postupně se pak vraceli domů také lidé z Litoměřic, Píšťan a Terezína. Od zítřka ubytuje Diecézní dům 12 dobrovolníků z Moravy, kteří budou pomáhat v Litoměřicích.

Charity v litoměřické diecézi dále provozují humanitární sklady (Oblastní charita Ústí nad Labem, Diecézní charita Litoměřice). Dále se pomoc Charity soustředí na monitoring zatopených oblastí, rozvoz vysoušečů a humanitární pomoci. Svoji činnost Charita rovněž koordinuje s místními samosprávami a ostatními neziskovými organizacemi.

Související galerie