Diecézní charita je připravena pomoci

Diecézní charita je připravena pomoci

Diecézní charita Litoměřice nabízí prostřednictvím starostů postižených obcí ubytování.

60 míst je připraveno v  Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích. V Domově na Dómském pahorku, který provozuje Farní charita Litoměřice, je uvolněno 20 míst a dalších 40 je připraveno v případě potřeby pro obyvatele ÚSP v Terezíně.

PANEL (Pracovní skupina složená ze zástupců státních, příspěvkových a nestátních neziskových organizací s působností na území města či kraje zaměřená na poskytování pomoci obyvatelstvu postiženému následky rozsáhlých mimořádných událostí nebo krizových situací.) se sejde dnes v 10:00 v Děčíně a v 14:00 v Ústí nad Labem. Ústeckého PANELu se zúčastní také Roman Striženec, zástupce Diecézní charity Litoměřice a koordinátor pomoci pro litoměřickou diecézi.

Kontaktní osoby v případě potřeby pomoci v rámci litoměřické diecéze:

 

Bc. Roman Striženec, 603 943 233, migrace@dchltm.cz

Edith Kroupová, 731 53 41 00, pr@dchltm.cz

Diecézní charita Litoměřice v současné době využije:

-       spacáky, lehátka a deky pro evakuované obyvatele

Lidé, kteří mohou zmiňované věci darovat, prosíme o dodání na adresu:

Diecézní charita Litoměřice

Dómské náměstí 10

412 01 Litoměřice.

Charita ČR současně vyhlašuje finanční sbírku na pomoc obětem povodní.


Sbírkové konto:

číslo účtu: 11998822/0800 u České spořitelny

VS 906 - Pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami (povodně, vichřice)

Dárcovské konto:
číslo účtu: 88444422/0800 u České spořitelny, VS 906.

Dárcovská SMS:
DMS CHARITAPOMOC
na číslo 87 777
(Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží částku 27 Kč, službu zajišťuje Fórum dárců.)