Tipněte si výsledek Tříkrálovky a vyhrajte

Stejně jako v minulém roce jsme pro koledníky i všechny další příznivce Tříkrálové sbírky připravili malou soutěž na Facebooku. Mobilní telefon a dárky z charitních chráněných dílen vyhraje ten, kdo nejlépe odhadne výtěžek letošního koledování.

Na Proglasu o tom, jak sbírka pomáhala  

Pořad Kde se lidská štědrost mění ve hmotu aneb Několik projektů, které se realizovaly z Tříkrálové sbírky 2012 odvysílá Radio Proglas v pondělí 31. 12. 2012 od 09:30, opakování je v úterý 1. 1. 2013 v 18:00. Autorem je Luděk Strašák.

Nadace Terezy Maxové dětem -  podpořila projekt Oblastní charity Most

 

Projekt s názvem „Spolu doma…“ podpořila „Nadace Terezy Maxové dětem“  částkou  90 857,-.

 

Tento sociální projekt je zaměřen na zlepšení rodinné péče o děti, sociální poradenství a dále na motivační aktivity pro rodin.

Částka byla Oblastní charitě Most přidělena ještě na rok 2012.

 

Děkujeme „Nadaci Terezy Maxové dětem“,
za podporu humanitárního díla Oblastní charity Most.
                                                             Logo Nadace Teraze Maxová Dětem

 

Oblastní charita Most srdečně zve na závěrečnou  konferenci projektu JOB2

 Logo donátora projektu

Závěrečná konference k právě končícímu projektu  JOB 2  se uskuteční  v úterý 13. listopadu 2012, od 13:00 hod.  v prostorách Oblastní charity Most, v ulici Františka Malíka 973 v Mostě. Pozvánka zde

 

 Úvodní konference na začátku realizace projektu

 

Program konference:
  • představení výstupů a výsledků projektu
  • prezentace zkušeností  cílové skupiny projektu
  • představení  návrhu navazujících projektů a dalších akitivt
 

  Závěrečná zpráva projektu JOB 2

Změna ředitelky FCH Litoměřice

V pondělí 8.10.2012 byla odvolaná ředitelka Farní charity Litoměřice paní Bc. Zdenka Broumská. Na její místo byla dočasně jmenovaná ředitelka Diecézní charity Litoměřice paní Růžena Kavková.

Výstava dětských prací v poutní kapli Narození Panny Marie v České Kamenici

Oblastní charita Česká Kamenice společně s Městem Česká Kamenice a Českokamenickým děkanstvím vyhlásila výtvarnou soutěž, pro žáky místních škol, na téma POUTNÍ KAPLE NAROZENNÍ PANNY MARIE V ČESKÉ KAMENICI.

Do této soutěže se zapojili žáci Základní školy v České Kamenici a žáci Praktické základní školy v České Kamenici. Všechna zhotovená díla budou od srpna do Mariánské pouti, jež připadá na 7.9.– 9.9.2012, vystavena v prostorách ambitů poutní kaple. Každý návštěvník, který v uvedenou dobu zavítá na toto místo, bude moci přidělit svůj hlas jednomu dílu, které jej nejvíce osloví. Třetího září budou sečteny hlasy veřejnosti a 7.9.2012 ve 12:00hod dojde k vyhlášení výsledků a předání cen, jež proběhne právě v Mariánské kapli za účasti českokamenického děkana P. Karla Jordána Červeného, Martina Hrušky starosty Města Česká Kamenice a Oblastní charity Česká Kamenice.

Dvě povodňová výročí

Letošní jubilea patnáct let od velkých povodní na Moravě (1997) a deset let od povodní, které zasáhly zejména povodí českých řek (2002), si připomínáme spuštěním internetových stránek k oběma těmto událostem. Na nich najdete také materiály k dalším záplavám, kde Charita ČR pomáhala obyvatelstvu s odstraňováním následků živelných pohrom.

Dar pro Patrika

Dostala se k nám zpráva z Charity ČR o prosbě maminky z Liberce o pomoc pro své dítě po úrazu s odkazem na jejich webové stránky  www.sos-patrik.cz .

Po seznámení s Patrikovým příběhem se zaměstnanci OCHL rozhodli, že pro Patrika uspořádají sbírku.  Dle svých možností přispěl každý zaměstnanec a prostřednictvím svých výrobků, které jsme prodali na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje, přispěly i klientky domovů se svými dětmi.

Maminka  s Patrikem se k nám přijela podívat a tak jsme se s Patrikem mohli osobně seznámit. Předali jsme jim částku 4.685,- Kč a jsme si jisti, že tato skromná pomoc nebyla z naší strany konečná.

Senioři se utkají v petanqueu se středoškoláky

Ve středu 6.6.2012 v 10:00 hodin se utkají klienti Domova na Dómském pahorku v turnaji v petanque se žáky Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb Litoměřice.

 

Dny dobročinnosti v Oblastní charitě Most

Za pomoci zaměstnanců společností  Unipetrol, a. s. a České rafinerské, a. s.  se uskuteční ve dnech  28. 5. – 1. 6. 2012  Dny dobročinnosti.  Zaměstnanci těchto společností pomohou dobrovolně zvelebit areál fary Vtelno a Centrum „Rodiny v tísni“ v Oseku.

Děkujeme zaměstnancům obou společností za podporu humanitárního díla.

       
Dárcovské konto