Charita se představuje lidem

Charita se představuje lidem

Charity v celé České republice oslaví Den Charity. Výjimkou nejsou ani charity v litoměřické diecézi.

Den Charity se koná podle místních podmínek kolem svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona charitních zařízení. Oslava Dne Charity není spojena s žádnou finanční sbírkou. „Touto kampaní chceme veřejnosti představit celou škálu poskytovaných služeb, ale také lidem nabídnout vzájemná setkávání a různé kulturní zážitky,“ říká ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Každá z charit pojala Den po svém. Podle svých možností pořádají dny otevřených dveří, aktivity pro děti, soutěže, výstavy nebo kulturní vystoupení. Často nezapomínají ani na drobné občerstvení, kterým zájemcům o charitní služby návštěvu zpestří.

Den charity v litoměřické diecézi

KDO   KDY CO
Diecézní charita Litoměřice Kosmonautů 2022, Litoměřice 26.9.
10:00 - 16:00

Den otevřených dveří:

 • Prohlídka budovy Charity
 • Představení charitních služeb
 • Možnost nákupu v charitním šatníku
 • Drobné občerstvení
Farní charita Litoměřice Domov P. Marie Pomocné, M. Pomocné 48, Litoměřice 26.9.
9:00 - 17:00

Pravidelné prohlídky prostorů střediska:

9:00; 10:00; 11:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00

Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Litoměřice, Zahradnická 1534/4, Litoměřice 26.9.
9:00 - 17:00

Pravidelné prohlídky prostorů Domova:

9:00; 10:00; 11:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00

Dopolední aktivity seniorů:

9:30 – 11:00

Ukázka a prodej výrobků z našich dílen:

9:00 – 16:30

Dětský koutek – aktivity pro děti:

9:00 – 16:00

Hudební vystoupení country skupiny KARAVANA:

od 15:30 hodin

Diecézní charita Litoměřice Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou - hřiště v Jiřetíně 24.9. nebo 26.9.

Letecký den

 • stánky s občerstvením,
 • seskoky padákem - vojáků,
 • helikoptéra - prohlídka paluby atd.,
 • cvičení psů - ukázky,
 • Rovněž by měla být zajištěna kapela...
Oblastní charita Ústí nad Labem Všechna charitní zařízení v Ústí nad Labem 7.10. Dny otevřených dveří ve všech charitních zařízeních a zároveň v průběhu dne kreativní dílny.
Oblastní charita Most Středisko asistenčních služeb, Fr. Malíka 973, Most 27.9.
12:00 - 16:00
Setkání dobrovolníků působících v Charitě, které bude spojeno s poděkováním a prezentací.
Oblastní charita Rumburk Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk 27.9.
9:00 - 17:00

Den otevřených dveří:

 • Prohlídka Oblastní charity Rumburk za provozu a představení poskytovaných služeb
 • Promítání fotek z akcí pořádaných v letošním roce Prezentace OCH Rumburk
 • Drobné občerstvení
 • Vlastnoruční výroba upomínkového předmětu
 • Prodejní výstava prací dobrovolníků a uživatelů služeb
Oblastní charita Liberec Domov sv. Vavřince v Chrastavě 3.10.
od 14:00
 • Hudební vystoupení
 • Soutěže pro děti i dospělé
 • Soutěž o nejlepší moučník
 • Domovy budou soutěžit o nejlepší domov (výtvarná soutěž)
 • Den otevřených dveří ve všech charitních domovech
 • Prezentace Charity ČR a OCH Liberec s ukázkou výrobků klientů
Oblastní charita Česká Kamenice Dům Svaté rodiny, Tyršova 350, Česká Kamenice 27.9.
od 14:00
Den otevřených dveří: Soutěže, hry a hudební vystoupení